Home

בסוף הסגר השני התחלתי מחמצת ביתית
בכדי להכין ממנה לחמים
קשים מבחוץ ורכים מבפנים

ואת הבלוג הזה

כן, רוצה להתעדכן על פוסטים חדשים